Eleion


Eleion


Eleion betekent gedragen door God, wat betekent God voor mij:

God voelt voor mij als een waarheid, als een weten, een potentie die je kunt vormen naar je eigen hand. Zo heeft ieder zijn eigen waarheid en in die waarheid huist één God.

Deze God is vooral liefde voor het All, een oeverloos begrip, één grote proeftuin, die éne oerbron en eenheid in verscheidenheid. Het is voor mij dat wat mij draagt om mijzelf te ontdekken. Dat waar ik mijn bedding vind en wat zich weerspiegelt in alles om mij heen.

Dieren en kinderen zijn voor mij de zuiverste spiegels van het Goddelijke, het pure onbeschaamde, ontwapenende .
                           

                                 Eleion "gedragen door God".
Ik las de naam in een boekje van de N.L.P. man Paul Liekens en vond het meteen prachtig, toen ik de naam later nog eens op wilde zoeken kon ik het niet meer vinden. Waarschijnlijk heeft de naam helemaal niet in het boekje gestaan maar is de naam mij ingefluisterd op een wonderlijke wijze.

Op een dag ontmoette ik een lerares Grieks en zij vertelde mij het verhaal van God en zijn zoon Jezus, toen Jezus terugkeek naar zijn leven als voetstappen langs de vloedlijn van de zee, zag hij steeds 2 paar voetstappen. Op de tijdlijn van zijn leven zag hij in de moeilijke periodes van zijn leven maar 1 paar voetstappen. Hij vroeg aan zijn vader waarom hij daar alleen liep en zijn vader antwoorde, " mijn zoon, daar heb ik jou gedragen".


Ik weet dat er vele meesters en heiligen bij ons zijn om ons te begeleiden, zij zijn mijn grootste bron van inspiratie om hier op deze Aarde mijn werk te doen.

Als ik ze wil ontmoeten maak ik mezelf stil of wandel de natuur in. In de bomen, de wind, het water en de lucht zie ik alle antwoorden.

Dit geeft mij het vertrouwen dat alles goed is zoals het is.

Als je een keer mee wilt wandelen, ben je van harte welkom.